Nordanro Premium kjøkkensystem

Hele kjøkkenserien Nordanro Premium er ISO-sertifisert. Kjøkkensystemet har følgende miljømerker og sertifiseringer:

PEFC

Merkingen PEFC står for Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, og er verdens største system for sertifisering av bærekraftig skogbruk. Nordanro Premium innehar denne sertifiseringen, og er den eneste serien på markedet som kan tilby PEFC-merkede kjøkken. Merkingen garanterer at ditt kjøkken ikke er laget av materialer fra tvilsomme eller overutnyttede skoger, og at vi bruker miljøvennlige råvarer fra bærekraftige skogbruk – for å etterlate så små avtrykk som mulig i naturen. 

Den blå engelen

Nordanro Premium er merket med Den blå engelen, en merking som tar like stort hensyn til bærekraft og miljø som til slitestyrke, anvendelighet og sikkerhet. Den blå engelen ser bærekraft i et helhetsperspektiv, der et kjøkken med lang levetid er et like viktig argument som en bærekraftig produksjon. Den offisielle miljømerkingen er en bekreftelse på at vi verner like mye om våre kunders behov som om klimaet. 

Golden M

En merking som står for kvalitet og høy standard, der grundige tester og strenge kontroller sikrer robuste, sikre, bærekraftige og vellagde møbler som ikke inneholder helsefarlige stoffer. Det gir deg en trygghet for at møblene du kjøper er av høyeste kvalitet og er produsert på en miljøriktig måte. Les mer om Golden M.

Klimapakt

Klimapakt er en merking som omfatter et ansvar for miljøet og et arbeid for FNs klimamål. Merkingen utstedes av DGM og bygger på beregningen av karbondioksidavtrykket til en bedrift. Vårt karbondioksidavtrykk analyseres kontinuerlig i samarbeid med en miljøvernkonsulent for fortsatt å være med i ”klimapakten for møbelindustrien” og etterstrebe å fortsatt være klimasmarte og miljøbevisste i vår produksjon.