Personvernreglene ble oppdatert på 210527

1. ELON BESKYTTER DIN PERSONLIGE INTEGRITET

Elon Group AB, org.nr. 556654-6213, ("Elon") vil at du alltid skal føle deg trygg på at personopplysningene du gir til oss, blir behandlet på en korrekt, ansvarlig og sikker måte. Vi vil også at du skal føle deg trygg på at personopplysningene blir behandlet i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Nordanro er et varemerke som eies av Elon Group. I varemerket inngår følgende produktkategorier: kjøkkensystemer, måltilpassede fronter og oppbevaringsløsninger ("Nordanro").

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan Elon behandler personopplysningene dine når du som kunde, potensiell kunde eller kontaktperson hos en bedriftskunde eller potensiell bedriftskunde besøker nordanro.no, bruker funksjonene for kjøkken- og oppbevaringsplanlegging på nordanro.no, sender møteforespørsler til en butikk og generelt kontakter Elon om Nordanro.

Hvis du har spørsmål om personvernerklæringen eller behandlingen av personopplysningene dine, er du alltid velkommen til å kontakte oss. Du finner kontaktopplysninger under "Kontakt" nedenfor.

2. BEHANDLINGSANSVARLIG

Elon er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger, og dermed ansvarlig for at disse opplysningene blir håndtert på en korrekt og sikker måte i tråd med gjeldende lovverk.

3. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I ELON-BUTIKKER

Elon er en butikkjede med nesten 50 butikker over hele landet. Elon-butikkene drives imidlertid ikke av Elon, men av separate selskaper. I enkelte tilfeller behandler Elon-butikkene personopplysninger på vegne av Elon, og fungerer da som databehandler for Elon. Ofte bestemmer imidlertid Elon-butikkene selv hvilke formål personopplysninger skal behandles for, og hvordan behandlingen skal foregå. I slike tilfeller er den enkelte Elon-butikk selv behandlingsansvarlig. 

Uansett hvem som er behandlingsansvarlig, er vi nøye med å sikre at personopplysninger mellom Elon og Elon-butikkene blir utvekslet trygt og i tråd med gjeldende lovverk. Du kan lese mer om hvordan og hvorfor vi utleverer personopplysninger til Elon-butikkene, under "Hvem utleverer vi personopplysninger til?".

4. HVA SLAGS PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER ELON?

Personopplysninger er all informasjon og all slags informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives en person som er i live. Det er informasjon om deg og din person. Eksempler på personopplysninger er navn, kontaktinformasjon og IP-adresse.

Behandling vil si alle typer handlinger knyttet til personopplysninger, som innsamling, lagring, bruk, bearbeiding og overføring.

Kunder og potensielle kunder

Elon samler inn og lagrer følgende informasjon om deg som Elon eller Elon-butikken du valgte innenfor rammen av vår bok en møtefunksjon trenger for å kunne kontakte deg og oppfylle våre respektive forpliktelser overfor deg som kunde eller potensiell kunde.

  • Person- og kontaktinformasjon som navn, e-postadresse og telefonnummer.
  • Opplysninger du gir til Elon via e-post, sosiale medier eller andre kommunikasjonskanaler.
  • Andre opplysninger du gir i forbindelse med bruk av planleggingsfunksjonene på nordanro.no, for eksempel valg av butikk og produktsammensetning.

Kontaktpersoner hos en bedriftskunde eller potensiell bedriftskunde

Elon samler inn og lagrer følgende kontaktinformasjon om deg som representerer en bedrift eller organisasjon.

  • Person- og kontaktinformasjon som navn, e-postadresse og telefonnummer.
  • Opplysninger du som bedriftsrepresentant gir til Elon via e-post, sosiale medier eller andre kommunikasjonskanaler.
  • Andre opplysninger du gir i forbindelse med bruk av planleggingsfunksjonene på nordanro.no, for eksempel valg av butikk og produktsammensetning.

Besøkende på nordanro.no

Når du besøker nordanro.no, samler Elon inn følgende informasjon om deg for å kunne forbedre, effektivisere, forenkle og videreutvikle nettstedet.

  • Tekniske opplysninger som IP-adresse og informasjonskapseldata.

5. VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vår behandling av personopplysninger, inkludert hvilke formål vi behandler dem for, og hvilket rettslig grunnlag vi har for behandlingen, fremgår av tabellen nedenfor:

FormålRettslig grunnlag
For å markedsføre Nordanro på e-postBehandlingen er nødvendig for Elons berettigede interesse i å markedsføre Nordanro, sine varer og andre lignende varer til deg som kunde, eller til selskapet du representerer (interesseavveining).
Tilby funksjoner for kjøkken- og oppbevaringsplanlegging samt møteavtaler på nordanro.noBehandlingen er nødvendig for Elons berettigede interesse i å tilby funksjoner for kjøkken- og oppbevaringsplanlegging på nordanro.no. Dette er et ledd i Elons berettigede interesse i å markedsføre Nordanro og gjøre det enklere for kunder å planlegge og kjøpe kjøkken- og oppbevaringsløsninger (interesseavveining).
Sikre driften av og videreutvikle nettstedet nordanro.no Behandlingen er nødvendig for Elons berettigede interesse i å forbedre, effektivisere, forenkle og videreutvikle nettstedet, tiltrekke seg flere kunder/samarbeidspartnere og øke frekvensen av tilbakevendende kunder/samarbeidspartnere (interesseavveining).
Holde kontakten med en representant for kundenBehandlingen er nødvendig for Elons berettigede interesse i å ha kontakt med deg som bedriftsrepresentant i forbindelse med levering av tjenester til bedriften (interesseavveining). 

6. HVOR LENGE OPPBEVARER VI PERSONOPPLYSNINGER?

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle formålene de ble innsamlet for i henhold til denne personvernerklæringen. Deretter blir de slettet.

Enkelte personopplysninger vil, i den grad det kreves for å følge relevant regnskapslovgivning, lagres i syv år, regnet fra utgangen av det kalenderåret regnskapsåret opplysningene tilhørte sluttet.

Kontaktinformasjon for bedriftsrepresentanter lagres så lenge Elon mener det er nødvendig for å kunne opprettholde relasjonen med bedriften/organisasjonen. Opplysningene slettes når Elon blir gjort kjent med at de ikke lenger er nødvendige eller relevante for formålet, eller når kontaktpersonene ber om dette.

Kontakt Elon hvis du ønsker mer informasjon om hvor lenge spesifikke personopplysninger lagres. Du finner kontaktinformasjon under "Kontakt" nedenfor.

7. HVEM UTLEVERER VI PERSONOPPLYSNINGER TIL?

Elon utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter, bortsett fra i situasjoner der dette er nødvendig for å oppfylle en lovpålagt forpliktelse eller Elons forpliktelser overfor deg, kunder og/eller samarbeidspartnere. Personopplysninger blir ikke solgt til tredjeparter for reklameformål. 

Med tredjepart menes blant annet Elon-butikker, andre selskaper innen Elon-konsernet og leverandører av markedsførings- og IT-tjenester.

Personopplysninger kan utleveres til tredjeparter som følger:

TredjepartGrunnen til at personopplysningene utleveres til tredjepart
Elon-butikkerI tilfelle du velger å bruke vår timebestillingsfunksjon på nordanro.se, vil vi etterkomme forespørselen din og oppgi kontaktinformasjonen din til den valgte butikken.
Andre selskaper innen Elon-konsernetPersonopplysninger må kanskje overføres til andre selskaper i konsernet fordi sentrale funksjoner, for eksempel markedsføring og økonomi, styres i fellesskap innenfor konsernet som Elon er en del av.
Leverandører av skytjenesterElon lagrer visse typer informasjon i skytjenester, og personopplysninger kan derfor bli utlevert til leverandører av slike skytjenester.
Leverandører og samarbeidspartnereElon kan utlevere personopplysninger til ulike leverandører i virksomheten. Dette skjer når leverandørene eller samarbeidspartnerne trenger personopplysningene for å kunne utføre oppgaver på vegne av Elon. I så fall sikres det at opplysningene ikke blir utlevert videre, og at behandlingen utføres utelukkende for det angitte formålet.
MyndigheterPersonopplysninger kan utleveres til myndigheter når dette er nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser. 
VirksomhetsoverdragelseHvis Elon beslutter å overdra hele eller deler av sin virksomhet til andre, kan personopplysninger utleveres til en potensiell kjøper.

8. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJELAND

Elon har som mål å behandle personopplysninger innen EU/EØS. Hvis personopplysninger likevel må overføres til land utenfor EU/EØS, vil Elon iverksette tiltak for å sikre at personopplysningene forblir beskyttet, og at overføringen foregår på lovlig vis.

9. SOSIALE MEDIER

Når det gjelder personopplysninger som finnes og behandles i sosiale medier som Facebook, Instagram og Pinterest, henviser vi til den aktuelle tjenestens retningslinjer for behandling av personopplysninger. 

Elon bruker Facebooks bedriftsverktøy, blant annet sosiale programtillegg som Liker- og Del-knappen og Facebook-pålogging. Elon og Facebook Ireland Ltd. ("Facebook") er i fellesskap ansvarlige for behandling av personopplysninger ved bruk av Facebooks sosiale programtillegg.

Formålet med behandlingen er at Elons eksisterende kunder, potensielle kunder og samarbeidspartnere skal kunne samhandle og ha kontakt med Elon via sosiale medier. Dette skal bidra til gode relasjoner med kunder og samarbeidspartnere og gjøre Elons kundeservice og produkter lett tilgjengelige gjennom flere ulike kanaler. Behandlingen er nødvendig for Elons berettigede interesse i å markedsføre sitt varemerke og sine produkter til eksisterende og potensielle kunder og samarbeidspartnere (interesseavveining).

Elon og Facebook har vedtatt et tillegg om behandlingsansvar som fastsetter den enkelte parts ansvar for å overholde GDPR-kravene i forbindelse med den felles behandlingen.  Elon anbefaler også at du leser Facebooks personvernerklæring for å sette deg inn i hvordan Facebook behandler personopplysninger. Ytterligere informasjon om Facebook og deres behandling av personopplysninger finner du her.

10. DINE RETTIGHETER

Som behandlingsansvarlig er Elon ansvarlig for å sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med gjeldende lovverk. 

Elon vil, på forespørsel eller på eget initiativ, korrigere, avidentifisere, slette eller supplere informasjon som viser seg å være feil, ufullstendig eller misvisende.

Du har rett til å be Elon om å få innsyn i og korrigere eller slette personopplysningene dine (for eksempel hvis slik sletting er påkrevd i henhold til gjeldende lovverk), be om begrensning i fortsatt behandling av personopplysningene og protestere mot behandlingen i henhold til gjeldende personvernlovgivning (for eksempel hvis du er i tvil om nøyaktigheten av personopplysningene eller lovligheten av behandlingen). Elon vil informere alle mottakere som personopplysningene er utlevert til i henhold til punkt 7 ovenfor, om eventuell korrigering eller sletting av opplysninger samt behandlingsbegrensning i henhold til punkt 10.  

Du har rett til dataportabilitet, det vil si rett til i visse tilfeller å få utlevert personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig. 

Hvis du ikke vil at Elon skal behandle personopplysningene dine for profilering og/eller direkte markedsføring, har du rett til å be oss om dette skriftlig når som helst. Når Elon har mottatt forespørselen, vil vi slutte å behandle personopplysningene for dette markedsføringsformålet.

Du har rett til, gjennom en skriftlig, undertegnet henvendelse, å få en gratis oversikt fra Elon om hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, formålet med behandlingen og hvilke mottakere opplysningene er eller vil bli utlevert til. I denne oversikten har du også rett til å få informasjon om hvor lenge opplysningene forventes å bli lagret, eller hvilke kriterier som benyttes for å fastsette denne perioden. I oversikten har du dessuten rett til å få informasjon om andre rettigheter, som angitt i punkt 10.

Kontakt oss gjerne hvis du har innvendinger til vår behandling av personopplysningene dine, slik at vi om nødvendig kan korrigere dette. Du kan også sende eventuelle klager om Elons behandling av personopplysningene dine til det norske Datatilsynet.

 

11. BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Du skal alltid kunne føle deg trygg når du gir personopplysninger til oss. Elon har derfor iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring og sletting. Vi utleverer ikke opplysninger om deg til andre parter, annet enn det som uttrykkelig fremgår av denne personvernerklæringen.

12. ENDRINGER

Elon kan endre personvernerklæringen når som helst. Ved endringer vil vi publisere den oppdaterte personvernerklæringen på nettstedet vårt og informere kunder og samarbeidspartnere på egnet måte.

13. LES MER OM ELONS BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Se elon.no/personvernerklaering hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Elon behandler personopplysninger når en kunde eller en kontaktperson hos en bedriftskunde besøker elon.no eller kjøper varer og tjenester på elon.no og/eller i en Elon-butikk, ved serviceanliggender og ved øvrig kontakt med Elon. Der finner du også informasjon om Elon Club og hvordan vi behandler personopplysningene til Elon Club-medlemmer.

14. KONTAKT

Ikke nøl med å kontakte Elon hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen og behandlingen av personopplysningene dine eller ønsker innsyn i opplysningene.

Kontaktinformasjon:

Elon Norge AS Org.nr.: NO 957 566 596 Postadresse: Jens Wilhelmsens gate 1 1671 Kråkerøy Telefon: 63 89 96 00 E-post: kundeservice@elon.no